مجله تخصصی مطالعات آمریکا

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه های روابط بین الملل و سیاست خارجی

مجله تخصصی مطالعات آمریکا

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه های روابط بین الملل و سیاست خارجی

مجله تخصصی مطالعات آمریکا

آخرین نظرات

مجلات علمی پژوهشی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر محمد مرندی» ثبت شده است

دکتر محمد مرندی، مهرداد حلال خور؛ دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

U.S foreign policy toward Iran had been so uncertain and variable since the beginning of this relation, but alongside fluctuations, some kind of consistency is distinguishable. Until the Islamic revolution of 1979by the Iranian people, Iran was playing a major role in the U.S. anti-communist strategy in the Middle East.  U.S grand strategy was based on its confrontation with USSR and Iran was the key for controlling the Middle East and process of underpinning Iran’s power as a liberal ally in the region was at the core of U.S considerations in Iran. After the 1979 revolution, Iran’s priority had changed as a regional actor and it no longer identified itself as a member in the Western coalition based on American foreign policy. On the other hand, U.S. also stopped to identify Iran as a friend and started to demonize the new role Iran was playing in the Middle East and the world.  By having these trends in mind, a very fundamental, important question strikes the mind: Did U.S has a turning point in its foreign policy toward Iran after the 1979 or the principle of its foreign policy was fixed and only tactical changes occurred? In order to answer this question I’m going to examine the history of U.S foreign policy toward Iran, particularly the post-revolutionary period. This analysis will be conducted according to the Copenhagen school definition of security and concept of securitization. This theoretical frame work brought us a comprehensive understanding of security and also a relative, useful categorization of security strategy in foreign policy. Different methodological approaches could be used in these frameworks but in this research I have used the discourse analysis method to explore the subject of research. Conclusion of the research shows us that American strategy toward Iran covers both permanent and variable factors but the permanent element was the key and variable factors made changes only in tactical level. U.S foreign policy was basically directed toward securitizing Iran but the world system, regional and national events also made it more powerful. It means that after the Islamic revolution of Iran, U.S. has continuously made an attempt in persuading other actors to securitize Iran. Before the Cold War, this securitization was in a low level but after the Cold War it can be classified as a high-securitization. Full Text of the Article

۰ نظر ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۲۲
اسفندیار خدایی

دکتر محمد مرندی، مهرداد حلال خور، دانشگاه تهران

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران همواره با تحولات و نوسانات متعدی مواجه بوده است اما در کنار این تغییرات می توان اصول ثابتی در سیاست خارجی این کشور را مورد شناسایی قرار داد. سیاست خارجی کلان آمریکا در خاورمیانه با محوریت مقابله با نفوذ شوروی طراحی شده بود که انقلاب اسلامی ایران بر مناسبات سیاست خارجی ضد کمونیستی آمریکا در خاورمیانه تاثیری اساسی گذاشت. سوال کلیدی در خصوص سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه این است که آیا سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران، تغییرات اساسی را در دوره زمانی بعد از انقلاب اسلامی این کشور تجربه کرده است یا اینکه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با حفظ اصول ثابت خود تغییرات تاکتیکی را دنبال کرده است؟ برای پاسخ به این سوال نویسنده ضمن بررسی شواهد مربوط به سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از انقلاب اسلامی با استفاده از چهارچوب نظری مکتب کپنهاگ به بررسی روند امنیتی کردن ایران در سیاست خارجی دولتهای آمریکا می پردازد. با بررسی شواهد مذکور، تحقیق به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هر دو عامل ثبات و تغییر را در درون خود جای داده است. سیاست امنیتی کردن ایران در سیاست خارجی آمریکا در بازه زمانی مورد تحقیق ثابت بوده است ولی متغیرهای نظام بین الملل، منطقه ای و ملی نوسانهایی را در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران به وجود آورده اند. به نظر می رسد که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از انقلاب اسلامی و قبل از پایان جگ سرد را بتوان امنیتی کردن سطح پایین دسته بندی کرد و تلاش آمریکا بعد از جنگ سرد بویژه دوره اوباما برای امنیتی کردن ایران را امنیتی کردن سطح بالا نامید. متن کامل مقاله

۰ نظر ۲۱ تیر ۹۵ ، ۰۰:۵۲
اسفندیار خدایی

پایان نامه کارشناسی ارشد دکتر زهره نصرت خوارزمی؛ استاد راهنما: دکتر محمد مرندی؛ 1388

مفهوم فردگرایی آمریکایی در رمان های پست مدرن: آبی ترین چشم نوشته تونی موریسون و کشور آخرین ها نوشته پل آستر 

مطالعه حاضر به مسئله فردگرایی آمریکایی در دهه های 1970 و 1980 با کیفیتی می پردازد که در رمانهای پست مدرن بازنمایی شده است. رمانهای انتخابی، آبی ترین چشم نوشته تونی موریسون و کشور آخرینها تألیف پل آستر را در بر می گیرد. نظریه لیوتار در تعریف پست مدرن به مفهوم "تشکیک فراروایتها" (1984:24) مبنای نظری مطالعه قرار گرفته است. روایتهای خرد و متکثر افراد و ساختارشکنی روابط قدرت، دانش وحقیقت تحت گفتمانهای ناپایدار تأکید اصلی مطالعه حاضر در جستجوی روایتهای سیال در رمانهای مذکوراست. روش تحقیق این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی و ترکیبی از روش فرکلاف و لاکلا و موفه است. استدلال اصلی این است که سیستم سرمایه داری و دموکراسی لیبرال آمریکایی تلاش می کند ارزشها و نرمهاییمانند برتری سفید پوستان پروتستان، بازار آزاد، فرهنگ مصرف گرایی، رویای آمریکایی، سکولاریسم، و سلطه فرد بر قلمروی فردی را به عنوان "نقاط گره" گفتمانی خود به ثبات برساند. اما

۰ نظر ۱۲ تیر ۹۵ ، ۲۲:۵۰
اسفندیار خدایی

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم دکتر زینب قاسمی تاری؛ استاد راهنما، دکتر محمد مرندی، شهریور 1389

چکیده: نظام دو حزبی از اواسط قرن نوزدهم تا کنون در ایالات متحده آمریکا پایدار است. از همان زمان نیز احزاب سوم در صحنه سیاسی آمریکا حضور داشته اند اما هیچ یک از آنان موفق به کسب پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نشده اند. این پژوهش به بررسی موانع موفقیت احزاب سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می پردازد و با مطالعه سه انتخابات سال های 2000، 2004 و 2008 علل تغییرات در حمایت از نامزد حزب سوم را واکاوی می کند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که احزاب سوم با موانع مختلفی از قبیل موانع ساختاری، حقوقی، فرهنگی، و روانشناختی روبرو هستند. هر کدام از این موانع با درجات متفاوت بر عدم موفقیت کمپین نامزدهای حزب سوم و مستقل در طول تاریخ آمریکا تأثیر‌گذار بوده‌اند. در این پژوهش سه نمونه مطالعه (انتخابات 2008-2000) با استفاده از تئوری "رأی دادن به احزاب سوم" روزنستون و متود تحلیل کیفی بررسی شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که

۰ نظر ۱۲ تیر ۹۵ ، ۲۲:۴۲
اسفندیار خدایی

شماره دوم نشریه علمی دانشجویی، آمریکاشناسی (مطالعات آمریکا)؛

دانشکده مطالعات جهات؛ دانشگاه تهران؛ تابستان 1392

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : اسفندیار خدایی

سردبیر و ویراستار : آرش فرزاد

مدیر داخلی: سید وحید نمازی

طراح جلد: محمدحسین قنبری نژاد

همکاران این شماره:

زینب قاسمی تاری، مهدی نوریان، سیاوش برهان دیانی، فریبرز ارغوانی، غلامرضا بدری منش، خلیل کریمی، عبدالحمید افسری، مرضیه جوادی، محمد حیدری، حامد رحمانی، سبحان حسنوند، محمدجواد بختیاری

دانلود شماره دوم مجله آمریکاشناسی

۰ نظر ۱۱ تیر ۹۵ ، ۰۰:۴۱
اسفندیار خدایی